Nemám žádný shield na Arduino a vypadá to, že ani Ethernet shield nebude třeba. Na Aukru jsem narazil na ARDUINO ETHERNETOVÝ MODUL ENC28J60 AVR za 160Kč, který dnes konečně dorazil.

Chvíli mi trvalo, než jsem na internetu našel zapojení pinů do Arduina, ale povedlo se:

ENC28J60 breakout low-cost Ethernet modul:

INT Digital 2

  • SO                  Digital 12
  • SCK                Digital 13
  • RESET           RESET
  • GND              GND
  • Clockout       volný
  • WOL              volný
  • SI                    Digital 11
  • CS                   Digital  10
  • VCC                3,3V

Do Arduina jsem nahrál Ethershield library a po malé úpravě jsem rozběhl alespoň jednoduchý Webserver. Úprava spočívala v připsání jednoho řádku a okomentování jiného v souboru enc25j60.c:

 <code>//#include "WConstants.h" //all things wiring / arduino
#include "Arduino.h" //náhrada předchozího řádku

A ruční přidání knihovny wiring.h do složky Arduina.