Díky internetu nebyl problém najít specifikaci tohoto displeje, takže opět nic nebránilo ho zapojit a vyzkoušet.

Jen taková ptákovina pro první zkoušku – běžící nápis www.fotoK5.cz:

#include <LiquidCrystal.h>  // initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
int time = 300;

void setup() { // set up the LCD's number of columns and rows:
lcd.begin(16, 2); }

void loop() {
lcd.setCursor(0,0); lcd.print("www.fotoK5.cz "); delay(time); // wait for a moment
lcd.setCursor(0,0); lcd.print(" www.fotoK5.cz"); delay(time); // wait for a moment
lcd.setCursor(0,0); lcd.print(" www.fotoK5.cz"); delay(time); // wait for a moment
lcd.setCursor(0,0); lcd.print(" www.fotoK5.cz"); delay(time); // wait for a moment
lcd.setCursor(0,0); lcd.print(" www.fotoK5.cz "); delay(time); // wait for a moment
lcd.setCursor(0,0); lcd.print(" www.fotoK5.cz "); delay(time); // wait for a moment
}