zuhud dan wara adalah

zuhud dan wara adalah

Sesuatu yang memudaratkan kepentingan akhirat. Jadi zuhud bukan berarti tidak memiliki harta benda, tapi zuhud adalah meninggalkan ketergantungan hati kepada hal-hal yang bersifat duniawi. An Nisa ayat 77 … Zuhud adalah salah satu akhlak utama seorang muslim. Semoga manfaat.”. 4. Dasar dan Landasan Zuhud. Istilah ini sering kali diterjemahkan sebagai “penghindaran duniawi” atau “menjauhi kesenangan duniawi”. ZUHUD dan WARA’ Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah “Ilmu Tasawuf” Disusun Oleh: Ahmad Anang Rifa’i Mohamad Ali Musthofa M.Zuhud dan wara’ adalah sifat yang mulia yang harus dimiliki tiap muslim. B. Ibnul Qoyim mengatakan, Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Zuhud adalah berpaling dan meninggalkan sesuatu yang disayangi yang bersifat materiil atau kemewahan duniawi dengan mengharap suatu wujud yang lebih baik dan bersifat spiritual atau kebahagiaan akhirat.” (Madarij As-Salikin, 2:10, dinukil dari Minhah Al-‘Allam, 3:138) Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Tuliskanlah dalil naqli tentang a.”. As-Sirri berkata, “Orang yang zuhud selalu menyibukkan diri dengan Allah. Pengertian Wara’, Dalil, Manfaat dan Contoh Wara’ bacaanmadani 20. Seorang pria bertanya kepada Abu Abdurrahman Al-‘Umari, “Nasehatilah saya. Tingkatan mutazahhid (orang yang berusaha untuk zuhud). Zuhud secara bahasa adalah tidak ingin terhadap sesuatu yang bersifat keduniawian.” Dari sini jelaslah perbedaan antara zuhud dan wara’. Misalnya seseorang yang hanya mempunyai hasrat, … II. Sedangkan secara istilah adalah seseorang yang lebih mengutamakan dan sangat merindukan kebahagiaan hidup di akhirat Apr 22, 2023 · Zuhud dan wara adalah dua istilah dalam Islam yang seringkali digunakan secara bergantian, namun sebenarnya keduanya memiliki makna yang berbeda. Sebagaimana ada hadits dari Abu Muhammad Al-Hasan bin ‘Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata Ia merumuskan maqom seperti berikut: tobat, sabar, syukur, khauf, dan raja’ tawakkal, mahabbah, ridha ikhlas, muhasabah, dan muroqobah. Adapun Muqomat yang akan dijelaskan dalam pembahasan maklah ini diantaranya adalah Taubah, zuhud, Wara’, Kefakiran, Sabar, Tawakkal, dan Kerelaan. Qana'ah d. Nafsunya berpaling kepada dunia. Di antara maksud wara’ adalah memilih yang yakin dan meninggalkan yang ragu-ragu.” Karya-Karya Imam Bukhari. Sikap hidup materialistis berasal dari paham filsafat yang inti ajarannya berbenturan dengan ajaran Islam. Karena zuhud pasti wara’ dan tidak sebaliknya. Ahmad bin Hanbal dan Sufyan as-Sauri berkata, “Ciri-ciri zuhud adalah tidak panjang angan-angan. Zuhud. Dan kata zahada itu berarti sedikit pada segala sesuatu. Di antara bentuk wara’ adalah meninggalkan hal yang meragukan. Ibnul Qoyim mengatakan, Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat., yang bunyinya sebagai berikut: “ Aku telah menghafal dari Rasulullah SAW kalimat ini: tinggalkanlah apa yang meragukan dan lakukan yang tidak meragukan.” bab berisi penjelasan seputar tema zuhud dan warak. Pengertian. ucien mapcu. Hakikat zuhud adalah mengalihkan kesenangan dari sesuatu kepada sesuatu yang lebih baik. sementara itu, Asy-Skuhrawardi dalam bukunya Al Awarif Al Ma’arif merumuskan maqam, sebagai berikut: tobat wara’, zuhud, sabar, faqr, syukur, khauf, tawakkal, dan ridha. Ibadah, zuhud dan wara’ Imam Bukhari sungguh patut kita teladani.Yang lebih tepat adalah sebagaimana dikatakan para ulama bahwa: zuhud adalah … “Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Makna zuhud yang kedua adalah apabila hamba tertimpa musibah dalam kehidupan dunia seperti hilangnya harta, anak, atau selainnya, maka dia lebih senang memperoleh pahala atas hilangnya hal tersebut daripada hal itu tetap berada di sampingnya. Di antara maksud wara’ adalah memilih yang yakin dan meninggalkan yang ragu-ragu. Dan yang kedua adalah zuhud terhadap diri sendiri. Ia merupakan buah dari iman. Ibnul Qayyim dalam Al Fawaid … Hakikat Zuhud menurut Imam Al-Ghazali. Ahmad bin Hanbal dan Sufyan as-Sauri berkata, “Ciri-ciri zuhud adalah tidak panjang angan-angan. Secara bahasa, zuhud berasal dari bahasa Arab yang artinya tidak ingin terhadap sesuatu atau meninggalkannya. Jun 8, 2020 · Akan tetapi perbedaan keduanya adalah seperti yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Ar-Ruh : • Wara’ adalah meninggalkan apa-apa yang memudaratkan di akhirat. Wara adalah nilai kesucian diri, artinya menahan diri, berhati-hati, atau menjaga diri Baca Juga: Fatwa Ulama: Apa Perbedaan Zuhud Dan Wara’ ? Makna Kedua. Materi dan dunia ini hanya bersifat sementara, dan hanya merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan hakiki, yaitu sebagai bekal kehidupan di akhirat. yang harus dilalui antara lain adalah Tobat, wara', zuhud Ruwam ibnu Ahmad mengatakan zuhud adalah meniadakan bagian jiwa dari dunia, baik pujian dan sanjungan, maupun posisi dan kedudukan di Modul tentang konsep WARA, ZUHUD, SABAR DAN TAWAKAL modul konsep wara, zuhud, sabar dan tawakal pendidikan agama dosen pengampu: suyatno hartono. Dan “Wara’ adalah meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan membahayakan bagi kehidupan di akhirat.33.com dari berbagai sumber, Sabtu (30/10/2021).” [Hilyatul Auliya’: 10/216] Akhirnya, aku mendapati sifat wara. Zuhud berkaitan dengan perkara mubaahaat (perkara-perkara yang diperbolehkan). Diantaranya terdapat dalam surat An-Nur ayat 15: “Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat, dan wara‟ adalah meninggalkan sesuatu yang membawa muḍarat di akhirat.” Ibnul Qayyim lantas berkata, “Itulah … Al Fudhail bin ‘Iyadh mengatakan, “Hakikat zuhud adalah ridho pada Allah ‘azza wa jalla.00 Akhlak , Bacaan Islami 1 Comments Pengertian wara’ secara bahasa adalah menghindari diri dari perbuatan dosa atau menjauhi hal- hal yang tidak baik dan subhat. Para ulama menyatakan bahwa wara’ adalah bagian dari ushul dan pokok agama kita. Jelaskan pengertian zuhud beserta contohnya! 2. Banyak orang mengira, zuhud merupakan kondisi papa dan menjauhi Tapi sayangnya tidak semua orang paham apa itu wara’. Sehingga sikap wara’ dan zuhud diperlukan dalam menjali Apabila akhlaknya baik, maka sejahteralah lahir dan batinnya. Ibnul Qoyim menyebutkan definisi zuhud dan wara’ yang pernah beliau dengar dai gurunya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Zuhud adalah menghindari dunia tanpa terpaksa. Zuhud adalah berpaling dan meninggalkan sesuatu yang disayangi yang bersifat materiil atau kemewahan duniawi dengan mengharap suatu wujud yang lebih baik dan bersifat spiritual atau kebahagiaan akhirat. Sebagaimana ada hadits dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Inilah yang membedakan antara wara’ dan zuhud, dimana efek selanjutnya dari kematangan wara’ adalah zuhud itu sendiri Dalam ajaran tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi wara’ terletak dalam doktrin sahw yaitu kesadaran normalnya manusia Ketika proses pencarian pada Allah SWT hingga tiba pada fase fanâ’ yang berujung pada tauhid, hingga Jangan tanya zuhud dan wara’-nya. Apa yang dimaksud zuhud? 2. AbstrakSalah satu topik dalam tasawuf yang dibicarakan oleh para tokoh sufi adalah tentang Zuhud.Ag, M. Ibnul Qoyim menyebutkan definisi zuhud dan wara’ yang pernah beliau dengar dai gurunya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Tingkatan mutazahhid (orang yang berusaha untuk zuhud). Mengenai wara, ada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Hasan bin Ali r. ” (Fathul Bari, Ibnu Rajab, Asy Syamilah, 1: 51).”. Oleh: Muhammad Farid Wajdi *) Related Post: Syaikh Sayyid Thanthawi: Cukupkan diri dengan Mengejar Ridha Allah BLOGGURU – Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullāh ta’āla, “Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat, sedang Wara’ artinya meninggalkan sesuatu yang MUNGKIN memberi kemudharatan di … Zuhud adalah konsep yang mendalam dan luas dalam agama Islam.docx. Namun, makna zuhud sebenarnya lebih kompleks daripada sekadar menjauhi hal-hal materi dan kenikmatan duniawi. 3. … Bagaimana tingkatan dalam Zuhud 5. Lawan dari wara' adalah syubhat yang berarti tidak jelas apakah hal tersebut halal atau haram. Di dalam maqamat, terdapat tingkatan yang bernama wara’ dan zuhud. Banyak orang mengira, zuhud … zuhud adalah meninggalkan semangat untuk meraih hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat seperti berlebihan dalam hal-hal yang mubah yang dapat membuat seseorang lalai dari ketaatan kepada Allah.Al-maqamat berupa amalan-amalan lahir dan batin, seperti taubat, zuhud, sabar, tawakkal, wara’, fakir, mahabbah, dan ma’rifah. bahwa zuhud dan wara itu adalah sebuah tingkatan yang tidak dicapai oleh semua orang. Bedanya adalah wara' berarti meninggalkan sesuatu yang bermudarat (terhadap kepentingan akhiratnya), sedangkan zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat (untuk kepentingan … Hadits adalah sumber hukum kedua dalam Islam, setelah Al Qur’an. Para ulama menyatakan bahwa wara’ adalah bagian dari ushul dan pokok agama kita. Tuliskanlah dalil naqli tentang a. Terutama saat di hadapannya terbentang lebar kesempatan untuk meraih dunia dengan segala macam perbendaharaannnya. Misalnya, “Kita harus warak dalam … Pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan tentang perbedaan zuhud dan wara’ menurut sebagian ulama. Pernah ia shalat jamaah Dzuhur di perkebunan. Pengertian Zuhud. Wara telah menjadi kata serapan dalam Bahasa Indonesia, yaitu warak.” Lalu Ibnul Qayyim berkata: “Itulah pengertian zuhud dan wara‟ yang paling bagus dan paling mencakup. Dasar utama timbulnya konsep zuhud adalah ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Hadis yang berkaitan dengan uraian tentang tipuan dunia dan perlunya berusaha secara … Hendaknya para penuntut ilmu selalu menghiasi diri dengan sikap qana’ah (menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah Ta’ala) dan zuhud. Menurut asumsi mayoritas masyarakat indonesia, zuhud dan wara' sangat bertolak belakang di zaman modern kini. Maqamat adalah jalan spiritual yang harus dilalui para sufi dalam mencapai tujuan idealnya, melalui proses purifikasi jiwa terhadap kecenderungan materi agar kembali kepada jalan Tuhan.” Ibnul Qayyim lantas berkata, “Itulah pengertian zuhud dan wara’ yang paling bagus dan paling mencakup. Zuhud terhadap dunia secara umum bukan berarti membuang dunia sama sekali.” “Ada lima hal yang merupakan komponen kebahagiaan: keyakinan di hati, wara’ dalam agama, zuhud di dunia, rasa malu dan ilmu. Para sahabat nabi, khulafaur rasyidin, dan Umar bin Abdul Aziz merupakan contoh orang yang zuhud terhadap dunia.” Ia pun berkata, “Sifat qona’ah, itulah zuhud. Moga Allah mudahkan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang wara’. • Dan zuhud adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat.” Ibnul Qayyim lantas berkata, “Itulah pengertian zuhud dan wara’ yang paling … Namun yang nampaknya lebih tepat, ada perbedaan antara keduanya. 2. Demikian juga tentang “ahwal” yang oleh ahli tashawuf dimaksudkan … Abstract. Di dalam maqamat, terdapat tingkatan yang bernama wara’ dan zuhud.com dari berbagai sumber, Sabtu (30/10/2021). Allah swt berfirman dalam Q. Perwujudan sifat Zuhud, Wara’, Tawakal, Ikhlas dalam Kehidupan Sehari-hari Zuhud Zuhud adalah suatu sikap di mana seseorang tidak terlalu mementingkan dunia atau harta kekayaan. Pengertian. Imam Junaidi berkata, zuhud adalah menganggap kecil dunia dan menghapus pengaruhnya di hati. BAB 3 – ZUHUD DAN WARAK MUKADIMAH Pembaca yang dirahmati Allah ﷻ , kita memasuki dalam bab baru dalam Kitābul Jāmi’ dari Kitab Bulūghul Marām yaitu “Bab Az-Zuhd wal Wara’,” bab berisi penjelasan seputar tema zuhud dan warak.a. Zuhud ini merupakan zuhud yang terberat. Ibnul Qoyim menyebutkan definisi zuhud dan wara’ yang pernah beliau dengar dai gurunya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Gaya hidup mewah, glamour, dan berlebih-lebihan sudah menjadi karakteristik, sehingga … 4 Tingkatan Wara menurut Imam Al-Ghazali.1.Pd. أما بعد Sebagian ulama menyatakan bahwa tidak ada perbedaan makna antara wara’ dan zuhud, sehingga … Zuhud adalah meninggalkan semangat untuk meraih hal yang tidak bermanfaat bagi Akhirat, seperti berlebihan dalam hal-hal yang mubah, yang dapat membuat seseorang lalai dari ketaatan kepada Allah. Pengertian. Zuhud dengan sikap meninggalkan dunia secara berlebihan sama … Seorang sufi yang menjalani proses al-maqamat ini akan merasa dekat dengan Tuhan dan hatinya menjadi tenang, tenteram dan damai. 3., m.a. Pengertian Zuhud.Berdasarkan pengertian di atas, zuhud lebih tinggi derajatnya dibandingkan wara’. Tasawuf merupakan salah satu aspek Islam, sebagai perwujudan dari ihsan, yang berarti kesadaran adanya komunikasi dan dialog langsung seorang hamba dengan Tuhan-Nya. Khalid Al Mushlih Soal: Apa perbedaan antara wara’ dan zuhud? Jawab: الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه. Pengertian Wara’, Dalil, Manfaat dan Contoh Wara’ bacaanmadani 20. Dan banyak sekali bahasan tentang hal tersebut Hakikat Zuhud menurut Imam Al-Ghazali. Dengan demikian, ada dan tidak adanya harta benda, perasaan dan hatinya tetap sama, tidak terpengaruh. Zuhud adalah salah satu perilaku seseorang yang membenci dunia atau dengan kata lain menghindari sifat keduniawian (mencintai dunia). bahwa zuhud dan wara itu adalah sebuah tingkatan yang tidak dicapai oleh semua orang. Wara adalah nilai kesucian diri, artinya menahan diri, berhati-hati, atau menjaga … Makalah zuhud & wara'. Moga Allah mudahkan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang wara’. Maka kedudukan zuhud lebih tinggi daripada kedudukan Wara’, karena … Kita masuk dalam bab yang baru dalam Kitābul Jāmi’ dari Kitab Bulūghul Marām yaitu “Bāb Az-Zuhd wal Wara’ (Bab yang menjelaskan tentang zuhud dan wara’)” Sesungguhnya kalimat zuhud dan wara’ adalah 2 kalimat yang sering digandengkan, akan tetapi 2 kalimat ini memiliki perbedaan., yang bunyinya sebagai berikut: “ Aku telah menghafal dari Rasulullah SAW kalimat ini: tinggalkanlah apa yang meragukan dan lakukan yang tidak meragukan. Demikian sedikit ulasan kami mengenai sifat wara’. Menurut para … Sedangkan menurut istilah, wara adalah meninggalkan segala sesuatu yang membuat ragu, menepis apa pun yang dapat menodai hati, memilih hal yang lebih meyakinkan, dan menggiring nafsu kepada … Pengertian Zuhud. Sedangkan, praktisnya zuhud adalah hilangnya hubungan hati dengan Ibnu Khafif berkata, “Ciri-ciri sifat zuhud adalah merasa tenang ketika sesuatu miliknya hilang. Hakikat zuhud adalah mengalihkan kesenangan dari sesuatu kepada sesuatu yang lebih baik.” (Madarij As-Salikin, 2:10, dinukil dari Minhah Al-‘Allam, 3:138) Dalam hadits, ada dua nasihat pokok: Zuhud pada dunia, akan mendatangkan kecintaan Allah. Sedangkan menurut terminoligi, wara’ adalah Apr 5, 2020 · Sedangkan wara’ adalah meninggalkan sesuatu yang membawa mudarat di akhirat. 4. Hakikat zuhud adalah mengalihkan kesenangan dari sesuatu kepada sesuatu yang lebih baik. Lalu ia shalat ba’diyah cukup panjang. Dan yang kedua adalah zuhud terhadap diri sendiri.S. Diantaranya Taubat, Zuhud, Wara’ dan Ikhlas. (Ilustrasi: sothebys. Zuhud adalah berpaling dan meninggalkan sesuatu yang disayangi yang bersifat materiil atau kemewahan duniawi dengan mengharap suatu wujud yang lebih baik … Zuhud dan wara adalah dua istilah dalam Islam yang seringkali digunakan secara bergantian, namun sebenarnya keduanya memiliki makna yang berbeda. Jelaskan pengertian zuhud beserta contohnya! 2. Kalimat zuhud dan warak adalah dua kalimat yang sering digandengkan, akan tetapi dua kalimat ini memiliki perbedaan […] Sikap wara’ seperti ini termasuk dalam sabda Nabi -shallallahu ‘alaihi wa sallam-, “ Barangsiapa yang selamat dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Menegetahui Pengklasifikasian Maqam Faqr 4 f BAB II PEMBAHASAN 2. Orang yang wara’ , ikhlas, zuhud, istiqomah mengikuti sunnah Nabi SAW akan memperoleh pahala yang besar pada hari kemudian. Di antaranya, Wahib bin Al Warod mengatakan, “ Zuhud terhadap dunia adalah seseorang tidak berputus asa terhadap sesuatu yang luput darinya dan tidak begitu berbangga dengan nikmat yang ia peroleh . Materi dan dunia ini hanya bersifat sementara, dan hanya merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan hakiki, yaitu sebagai bekal kehidupan di akhirat. Apakah itu kekuasaan, harta, kedudukan, dan segala fasilitas lainnya. Zuhud bukanlah bermaksud meninggalkan urusan dunia tetapi suatu amalan yang mengutaman akhirat dan dunia sebagai tempat persinggahan. Akan tetapi ia berusaha sungguh-sunggug mencegahnya. Dalam buku Ensiklopedi Islam (1994) … “Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Menurut istilah zuhud adalah tidak berhasrat terhadap sesuatu yang mubah walaupun kesempatan untuk memperoleh atau mengerjakannya ada. Namun perlu diketahui. Zuhud yang Bermanfaat dan Sesuai Dengan Syariat We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Di dalam maqamat, terdapat tingkatan yang bernama wara’ dan zuhud. Di antaranya, Wahib bin Al Warod mengatakan, “ Zuhud terhadap dunia adalah seseorang tidak berputus asa terhadap sesuatu yang luput darinya dan tidak begitu berbangga dengan nikmat yang ia peroleh . Pada hakikatnya sama, berbagai Pengertian zuhud yang biasa dipaparkan oleh ulama salaf kembali kepada tiga pengertian di atas. Mahasiswa memperoleh wawasan dan mampu untuk mendefinisikan zuhud dan wara’.Zuhud adalah menghindari dunia tanpa terpaksa. Di antara bentuk wara’ adalah meninggalkan hal yang meragukan. • Dan zuhud adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Tingkatan ini adalah yang terendah, orang yang zuhud di dunia dan ia rindu kepadanya. 5. Sementara, Imam Nawawi menyampaikan suatu cara dalam menyikapi keragu-raguan dalam masalah hukum, baik halal ataukah haram. Advertisement. Dikira zuhud adalah hidup tanpa harta.id - Salah satu akhlak mulia dalam Islam adalah sifat zuhud. “Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Zuhud adalah sikap hidup yang mengutamakan sisi akhirat 2.”.”. Dan “Wara’ adalah meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan membahayakan bagi kehidupan di akhirat. Kesimpulannya, segala urusan terbagi menjadi tiga: 1. Dan bagi orang-orang yang mempunyai akhlak. Rumusan Masalah. Imam … Zuhud dan Wara’ dalam al-Qur’an. 2.com) Imam Al-Ghazali menerangkan zuhud yang berkaitan harta duniawi. Moga Allah mudahkan kita termasuk dalam golongan orang-orang … Sedangkan wara’ adalah meninggalkan sesuatu yang membawa mudarat di akhirat.” Ibnul Qayyim lantas berkata, “Itulah pengertian zuhud dan wara’ yang paling bagus dan paling mencakup. Dan bagi orang-orang yang mempunyai akhlak. Menurut para sufi, wara’ adalah menghindari jauh-jauh segala yang di dalamnya terdapat keragu-raguan antara halal dan haram (syubhat). • Dan zuhud adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat.com) Imam Al-Ghazali menerangkan zuhud yang berkaitan harta duniawi. Pengertian Zuhud – Dalam sebuah kehidupan di dunia pastinya manusia sebagai makhluk menginginkan kehidupan yang sejahtera dan serba berkecukupan. Seperti dalam menyusun makalah ini didasarkan atas tugas kelompok yang harus diselesaikan. Skip to document. Sebutkan pembagaian amanah dan jelaskan! 4.00 Akhlak , Bacaan Islami 1 Comments Pengertian wara’ secara bahasa adalah menghindari diri dari perbuatan dosa atau menjauhi hal- hal yang tidak baik dan subhat. Sementara akhirat adalah sebaik-baik tempat kembali bagi manusia. ZUHUD. 3. Dalam Memahami konsep zuhud sering kali terjadi pro kontra, ada pendapat yang mengharuskan seseorang menjalani zuhud untuk mencapai ma'rifat pada Allah, dan dianggap sebagai salah satu tangga (maqomat) yang harus dilalui. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan tepat dan jelas! 1. Ibnul Qoyim mengatakan, Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Akan tetapi hatinya masih cenderung kepada dunia. Sedangkan, praktisnya zuhud … Secara istilah, wara’ adalah menghindari diri dari perbuatan-perbuatan dosa atau menjauhi hal-hal yang tidak baik dan syubhat (tidak jelas hukum halal-haramnya). Para Ulama mengatakan zuhud itu derajatnya lebih tinggi di bandingkan wara’ karena pengertian wara’ adalah meninggalkan apa saja yang bisa membahayakan bagi kehidupan seseorang, sedangkan zuhud adalah meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat bagi Fatwa Syaikh DR. Sedangkan menurut terminoligi, wara’ adalah Maqamat adalah jalan spiritual yang harus dilalui para sufi dalam mencapai tujuan idealnya, melalui proses purifikasi jiwa terhadap kecenderungan materi agar kembali kepada jalan Tuhan. Wara‟ adalah sikap kehati-hatian terhadap segala urusan 3. Wahib Shobari Dhohir Abdul Qohhar STAI KHOZINATUL ULUM BLORA 2015/2016 M.